Đầu tư 84.000 tỷ đồng xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2012 – 2020

Ngày 22/12/2011, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2012 – 2020.

 

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2020 trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Tập trung đầu tư phát triển lên quy mô cấp vùng trên một số lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao và dịch vụ. Duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; chú trọng vùng chuyên canh, đầu tư thâm canh tạo ra sản phẩm hàng hoá chất lượng có giá trị cao. 
Đến năm 2015, phấn đấu GDP thành phố (giá so sánh) tăng gấp 2,16 lần so năm 2010 (khoảng 11.400 tỷ đồng). Trong đó, GDP tăng bình quân 16 - 17%/năm, trong đó: Công nghiệp - xây dựng (CNXD) tăng 18-19%; dịch vụ tăng 16-17%; nông lâm nghiệp tăng 2-3%. Cơ cấu kinh tế của thành phố về CN-XD là 48%, dịch vụ là 47%, nông - lâm nghiệp là 5%. Thu nhập bình quân đầu người/năm 50 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội (theo giá thực tế) thời kỳ 2010-2015 là 34.000 tỷ đồng. Xây dựng mới từ 2 - 3 khu đô thị mới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. Về văn hoá –xã hội, trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; xây dựng mới 550 phòng học; Có 16 Bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) đến 2015 còn dưới 1%; tăng tỷ lệ lao động được đào tạo lên trên 60%. Về Môi trường, 100% cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch, bảo đảm vệ sinh môi trường, 75% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% chất thải ở nội thành được thu gom, xử lý; Tăng diện tích cây xanh trong nội thành, bình quân 20 m2 cây xanh/người. Tăng diện tích rừng trồng thêm 100 ha; đạt 95%, trong đó 85% dân số nội thành và trên 38% dân số ngoại thành được sử dụng nước sạch
Đến năm 2020, phấn đấu GDP thành phố đến 2020 (giá so sánh) tăng 2,1 lần so 2015 (24.000 tỷ đồng). GDP bình quân tăng 15-16%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 16-17% , CNXD tăng 14-15%, nông lâm nghiệp tăng 1-2%. Cơ cấu kinh tế của thành phố về CN-XD là 50%, dịch vụ là 47,5%, nông - lâm nghiệp là 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người/năm: trên 90 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội (giá thực tế) thời kỳ 2016 - 2020 trên 50.000 tỷ đồng. Xây dựng mới từ 3- 4 khu đô thị mới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. Về Văn hóa - Xã hội, 65% trường đạt chuẩn. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; Có 18 bác sỹ/1 vạn dân; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 5%; Cơ bản không còn hộ nghèo; lao động được đào tạo trên 70%. Về môi trường, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; Trên 95% dân số nội thành và trên 40% dân số ngoại thành được sử dụng nước sạch.
Để đạt được mục tiêu và hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2012-2020 thành trung tâm vùng Tây Nguyên và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế như chỉ tiêu đề ra, ước tính nhu cầu vốn đầu tư là 84.000 tỷ đồng. 
Tin, ảnh: N.V

Nguồn tin: www.daktra.com.vn