Đến năm 2025, Đắk Lắk phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo có uy tín ở khu vực Tây Nguyên

Theo Đề án Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2025 được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 vừa thông qua, đến năm 2025, Đắk Lắk phải phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo có uy tín ở khu vực Tây Nguyên, với chất lượng giáo dục cao ở các cấp học, và chất lượng đào tạo đủ sức cạnh tranh trong nước và khu vực đối với các ngành: Sư phạm, Kinh tế, Nông - Ngư nghiệp và Kỹ thuật - Công nghệ.

 

Về quy mô, mạng lưới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 đủ năng lực đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và nhu cầu nhân lực của sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và khu vực. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được xếp vào những tỉnh, thành khá của cả nước.
Chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025: đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà, mũi nhọn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động trong tỉnh và khu vực. Đến 2025, Giáo dục - Đào tạo của tỉnh được xếp thứ hạng khá của cả nước.
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu môn học và ngành nghề cũng như trình độ đào tạo, đạt chuẩn 100%.
Cơ sở vật chất giáo dục giai đoạn 2021-2025 đảm bảo 100% phòng học các cơ sở giáo dục đạt mức kiên cố, các cơ sở giáo dục đạt 100% những điều kiện cho việc tổ chức dạy học.
Hệ thống giáo dục Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được phát triển đảm bảo nhu cầu học tập của xã hội, và nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động trong tỉnh và khu vực.
 
T.C

Nguồn tin: www.daktra.com.vn