Thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị loại I tiếp tục phấn đấu phát triển để đến năm 2015 trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

 

Thành phố Buôn Ma Thuột

 

Buôn Ma Thuột là thành phố tỉnh lị của tỉnh Đắk Lắk và là thành phố lớn nhất ở vùng Tây Nguyên. Với lợi thế là trung tâm của Đắk Lắk cũng như toàn Tây Nguyên, một vị trí có tầm chiến lược về quân sự và kinh tế của cả vùng, lại nằm gọn trên một cao nguyên đất đỏ màu mỡ và bằng phẳng, năm 1904, khi tỉnh Đắk Lắk được thành lập, Buôn Ma Thuột được chọn làm cơ quan hành chính của tỉnh này thay cho Bản đôn.

Là một thành phố năng động nhất Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột được công nhận là thành phố có quy hoạch tốt nhất Việt Nam. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân của thành phố đạt 20%; tổng thu ngân sách 1.523 tỷ đồng, trong đó ngân sách được giao thu 717 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.326 USD/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 2,3%. Tỷ trọng các ngành: Công nghiệp-xây dựng 42%, thương mại-dịch vụ 47% và nông-lâm nghiệp là 11%.

Theo Nghị quyết đề nghị công nhận Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thành phố đạt các chỉ tiêu cụ thể như: Chức năng đô thị đạt 10,89/15 điểm; quy mô dân số toàn đô thị đạt 8,37/10 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 3,5/5 điểm; hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 48,92/55 điểm; kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 8,4/10 điểm. Như vậy, đối chiếu với các quy định phân loại đô thị thì thành phố Buôn Ma Thuột đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Đắk Lắk, với tổng số điểm là: 83,58/100 điểm.

Thành phố đang tiếp tục phấn đấu phát triển để đến năm 2015 trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Nguồn: Chính phủ Online


Nguồn tin: dakusta.org.vn